top of page
< Back

Dřívější podobný incident

Dřívější podobný incident

Obvykle P/C nedosáhne Konečného projevu ze sezení (KPS) toliko při procházení prvního incidentu. Abychom řetězec vymazali a dosáhli KPS, musíme zpracovat traumatické záznamy řetězce, které mají silný náboj způsobený bolestí a bezvědomím, které obsahují. Nyní musíme najít další předchozí incident na řetězci, který je reaktivován procházením prvního incidentu. Naslouchač požádá pre-cleara, aby lokalizoval dřívější podobný (D/P) incident na řetězci. (Kapitola 8, str. 257)

bottom of page