top of page
< Back

Beingness

Beingness

Beingness definujeme jako převzetí určité identity. Je to role, kterou člověk zaujme ve Hře života, jíž se účastní, například: jeho jméno, profese nebo jedna z mnoha jeho rolí. Beingness člověka rovněž zahrnuje jeho oblečení, vzdělání, osobnostní rysy, sexuální identitu a fyzické vlastnosti. Slovo pochází z anglického Be – být, existovat a ness – vlastnost. (Kapitola 2, str.67)

bottom of page