top of page
< Back

Apatie – 0.2 na emoční škále

Apatie – 0.2 na emoční škále

Osoba ve stavu apatie se sice může stále pohybovat, a pod společenským tlakem vypadá jako že funguje, nicméně jednoduché činnosti bude vykonávat roboticky. Za své činy necítí žádnou zodpovědnost; bude poslouchat rozkazy, ale chybí jí povědomí o výsledku svého počínání. (Kapitola 1, str. 14) Slovo pochází z řeckého a- „předpona označující zápor“ a pāthos „pocit, vášeň“.

bottom of page