top of page
< Back

Aberovaný člověk

Aberovaný člověk

1) Než se osoba stane Klírem, nachází se ve stavu, který označujeme jako „aberovaný člověk“. (Kapitola 8, str. 232)
2) Aberovaný člověk nejedná racionálně a za současně existujících okolností se on či ona nechová logicky. Co je logické chování? Je to chování, které pomáhá k optimálnímu přežití člověka a jeho osmi motivacím. Aberovaný člověk se chová, jako by byl přinucen k určitému vzorci jednání. A co ho k tomu nutí? Samozřejmě, že reaktivní mysl. (Kapitola 8, str. 232)

bottom of page