top of page
< Back

Aberace

Aberace

Slovo pochází z latinského aberrare, což znamená odchýlit se od obvyklého, zbloudit nebo sejít ze správné či normální cesty. V oblasti optiky slovo „aberace“ popisuje zkreslený paprsek světla, který se nepohybuje v přímé linii. (Kapitola 8, str. 232)

bottom of page