top of page
< Back

Šestá motivace

Šestá motivace

Šestá motivace je naše materiální existence, náš dům, automobil, bankovní účet. Šestá motivace je hmotný svět, Země, naše oblečení, náš počítač i postel, v níž spíme. (Kapitola 1, str. 39)

bottom of page