top of page
< Back

Řetězec

Řetězec

1) Skupina incidentů, jejichž obsah má podobné vjemy, ale R/M je považuje za totožné. (Kapitola 4, str. 150)
2) Naše záznamy v reaktivní mysli jsou vzájemně propojeny řetězci. Záznam bolestivého fyzického traumatu na řetězci funguje jako „základní trauma“, na nějž se později na časové stopě "nabalí" další záznamy fyzických a emočních traumat. Nad nimi, blíže k současnosti, se objevuje mnoho reaktivačních incidentů. (Kapitola 6, str. 201)

bottom of page