top of page
< Back

Řešení (Cesta k Duchovní svobodě)

Řešení (Cesta k Duchovní svobodě)

Tento stupeň se zabývá problémy. Problém je nějaká situace, v níž osoba čelí dvěma protikladným záměrům či dvěma navzájem si odporujícím účelům. Pre-clear dosáhne schopnosti určit zdroj problémů a nechat je zmizet. (Kapitola: Cesta k Duchovní svobodě, str. 281)

bottom of page