top of page
< Back

Čtvrtá motivace

Čtvrtá motivace

Čtvrtá motivace je naše přežití jako součásti lidstva a pro lidskou rasu jako celek. Vyšším cílem každého člověka je pomáhat svému spolubližnímu a pracovat ve skupině, což je Třetí motivace, aby vytvořil lepší svět, což je Čtvrtá motivace. (Kapitola 1, str. 36)

bottom of page