top of page
< Back

Vzdálenost

Vzdálenost

Mezi Příčinou a Efektem musí být vzdálenost, protože v tomto vesmíru nemohou dva lidé nebo předměty zaujímat stejné místo. (Kapitola 2, str. 79)

bottom of page