top of page
< Back

Trojúhelník Porozumění

Trojúhelník Porozumění

Abychom dosáhli spolupráce a porozumění s ostatními lidmi, musíme mít dobrou kontrolu nad mechanismem, který je znám jako trojúhelník Porozumění. Pokud si ho dokonale osvojíme, poskytne nám jak vědomosti o životě, tak i schopnost vytvářet porozumění a úspěšně vycházet s těmi, s nimiž žijeme, pracujeme a hrajeme si. První vrchol tohoto trojúhelníku se nazývá Afinita; druhý se nazývá Realita; a třetí se nazývá Komunikace. Toto (Kapitola 2, str. 71)

bottom of page