top of page
< Back

Složka pre-cleara

Složka pre-cleara

1) Po skončení sezení by měl naslouchač vyplnit zprávu ze sezení, do níž zapíše shrnutí toho, co se v sezení odehrálo. Naslouchač tento formulář spolu s pracovními listy, které napsal během sezení, založí do pre-clearovy složky, aby je mohl použít při plánování dalších sezení. (Kapitola 6, str. 220)
2) Pokud naslouchač spolupracuje s odborníkem, který ho při dodávání procesingů vede, bude pre-clearova složka tomuto odborníkovi předána, aby se mohl podívat, co se v sezení událo. (Kapitola 6, Str. 206)

bottom of page