top of page
< Back

Pre-clear

Pre-clear

1) Osoba, jež dostává procesing, se nazývá „Pre-clear“, nebo též P/C, protože vytrvale postupuje směrem ke stavu Klír. (Kapitola 5, str. 179)
2) Osoba, která se snaží zlepšit sama sebe a zbavit se své reaktivní mysli. Záměrně se vyhýbáme slovu „pacient“, protože pre-clear nechce, aby se o něj staral někdo jiný a plní aktivní roli někoho, kdo se vzdělává a provádí praktické činnosti. (Kapitola 6, str. 197)

bottom of page