top of page
< Back

Odstranění fixního rozhodnutí

Odstranění fixního rozhodnutí

Jakmile dosáhneme vymazání celého řetězce, provedeme doplňující krok – odstranění fixních rozhodnutí z tohoto řetězce. To je to fixní rozhodnutí, které P/C učinil v době, kdy utrpěl základní trauma, rozhodnutí, které ovlivnilo jeho chování po mnoho let a proměnilo jej v aberovanou osobu. (Kapitola 8, str. 260)

bottom of page