top of page
< Back

Klír

Klír

1) Klír (z anglického Clear (vyslovuj „klír“) znamenající „jasný, čistý, volný“) je osoba, která již nemá reaktivní mysl a jejíž veškeré minulé zážitky se nacházejí ve vědomé mysli. Klír je člověk, který dokončil oba Klírovací procesingy, Základní i Pokročilý, a zcela vymazal svoji reaktivní mysl. (Kapitola 8, str. 232)
2) Jakmile odstraníme všechny náboje skryté v naší reaktivní mysli a všechny traumatické incidenty znovu uložíme do vědomé mysli, dosáhneme šťastného stavu naší časové stopy, kde již nebudou mezery z důvodu chybějícího povědomí. Naše vědomá mysl nyní obsahuje všechny naše minulé zkušenosti a naše reaktivní mysl je vymazána a již dále neexistuje. (Kapitola 3, str. 111)
3) Klír si je jistý, že je nesmrtelný duch. Užívá si mentální bystrosti a zbaven okovů reaktivní mysli, může postupovat k osobní moci. Má úžasnou paměť a dokáže si snadno vytáhnout obrázky ze své časové stopy a použít je. Klír nemá žádné nežádoucí reakce; je otevřený a čestný ve vztazích s ostatními. Je zbaven psychosomatických chorob a když výjimečně onemocní, rychle se zotavuje. (Kapitola 3, str. 111)
4) Klír je někdo, kdo je schopen konfrontovat vše, ať už v minulosti, přítomnosti či budoucnosti. (Kapitola 5, str. 177)
5) Klír si volí dlouhodobé cíle pro svůj vlastní prospěch i blaho všech motivací. Užívá si velké sebejistoty, nemá obavy z minulosti, a proto za dosažením svých cílů postupuje s klidem a sebedůvěrou. Osoba jako Klír projevuje osobní moc, aniž by ji zneužívala. (Kapitola 8, str. 235)

bottom of page