top of page
< Back

Být Tady a teď

Být Tady a teď

1) Znamená být přítomen v aktuální události a nenechat vaši pozornost bloumat v jiné době nebo na jiném místě. Je to schopnost vnímat konkrétní okamžik a cítit se při tom pohodlně. (Kapitola 4, str.136)
2) Vnímat našimi smysly událost, která se odehrává v době, kdy se právě děje, cítit se pohodlně tváří v tvář světu, být bdělý a být si vědom svého okolí. (Kapitola 5, str.164)

bottom of page