top of page
< Back

ARK

ARK

ARK znamená, že si vzájemnou komunikaci užíváme, jsme schopni spolupracovat, přejeme si spolu trávit čas a sdílíme vysokou úroveň vzájemného porozumění. Je to nový termín vytvořený ze začátečních písmen slov Afinita, Realita a Komunikace. (Kapitola 2, str. 71)

bottom of page