top of page
< Back

Časová stopa

Časová stopa

1) Vytváříme si přibližně dvacet pět záznamů za sekundu, uspořádaných v naší mysli v přesném chronologickém pořadí; tak si vytváříme naši osobní časovou stopu. To je naše mysl, naše paměť, která obsahuje celý průběh našeho života, vše, co se nám kdy stalo nebo se odehrálo v naší blízkosti. Obsahuje vše, co jsme kdy vnímali: viděli, slyšeli, čichali, mysleli si nebo cítili. (Kapitola 4, str. 118)
2) Časová stopa obsahuje záznam každé události, kterou jsme prožili, každičký okamžik našeho života. (Kapitola 4, str. 118)

bottom of page